Có một tiểu thảo nguyên ở xứ Lạng…

Đâu chỉ “có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”…, xứ Lạng còn có rất nhiều vùng sơn thủy hữu tình, khiến người trai phố thị ngao du lên đó, chẳng cần “Tay cầm bầu rượu, nắm nem”, cũng sẽ “Mải vui quên hết lời em dặn dò”… Một trong những vùng sơn xanh thủy biếc đó là thảo nguyên Đồng Lâm…

Mời độc giả đến với Đồng Lâm qua những trải nghiệm của nhiếp ảnh gia Văn Song.