Xốn xang mùa mây…

Mùa mây Tây Bắc thông thường vắt từ quãng tháng Mười âm lịch của năm trước, sang tháng Tư âm lịch của năm sau… Đó cũng chính là mùa xốn xang của những kẻ ưa xê dịch và mang tâm hồn phiêu lãng… Cữ đó, cứ muốn xách balo lên để đến với những vựa mây trứ danh của vùng cao Đông Tây Bắc.