Nét mới của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ 6

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ 6 đã nhận được sự đồng thuận cao của giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Và từ giải thưởng này, sẽ kích hoạt tinh thần đam mê sáng tạo và cống hiến của người nghệ sỹ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung.

Nhóm PV