Miền kiều mạch sau cổng trời xứ đá…

Tầm giữa Đông, khi tiết trời rét ngọt, xách ba lô lên và đi, ngược về miền Cao nguyên đá, ta sẽ được sống trong những khung trời bời bời tam giác mạch… Cái loài hoa đến lạ… Năm nào rét nhất, buốt nhất, là chúng nở rực rỡ nhất, phóng túng nhất, viên mãn nhất…