Ban Dân vận Tỉnh uỷ vừa ban hành thể lệ cuộc thi Báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2023.

Theo đó, Cuộc thi nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05, ban hành ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng; phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giới thiệu và phản ánh chân thực những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có chất lượng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi làm tiền đề để biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Tuy nhiên, các tác phẩm tham gia phải đảm bảo yêu cầu không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.

Quy định về tác phẩm dự thi:

– Nội dung các đề tài tham gia cuộc thi gồm: Các tác phẩm viết về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện hoặc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị tại địa bàn Nghệ An.

– Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của cuộc thi để tham dự. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thời gian đăng tải; đối với báo in, báo điện tử có ảnh minh họa; đối với báo phát thanh và truyền hình yêu cầu thời lượng tối đa 30 phút/tác phẩm.

– Tác phẩm báo chí được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp phép kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 02/9/2023. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí Quốc gia, giải báo chí của tỉnh và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương tổ chức.

Các thể loại và loại hình báo chí được tham gia cuộc thi:

– Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

– Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Yêu cầu Hồ sơ, thủ tục bài dự thi:

– Về tác giả: gồm họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân, e-mail.

– Về tác phẩm: Mỗi tác phẩm dự thi phải sao, chụp thành 02 bộ (ghi rõ tên tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) và đảm bảo các yêu cầu sau:

– Cùng với hồ sơ gửi trực tiếp, cần gửi đầy đủ thông tin tác giả, tác phẩm dự thi vào email: danvankheo.cuocthiviet@gmail.com

– Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Riêng báo điện tử kèm theo đường link đăng tải.

Các tác phẩm báo in chuyển bản mềm và điện tử phải chuyển đường link về email: danvankheo.cuocthiviet@gmail.com

– Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên USB và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm, đồng thời gửi đường link tác phẩm (nếu có).

– Đối với tác phẩm truyền hình: ghi vào USB và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh và đường link phát sóng (nếu có). Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

– Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 03/9 đến ngày 15/9/2023 (theo dấu bưu điện).

– Địa chỉ nhận bài dự thi: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 03 đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023).

Dự kiến lễ trao thưởng được tổ chức trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/2023).

Cơ cấu giải thưởng gồm có các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Mỗi loại hình báo chí có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích tương ứng với mức thưởng: giải Nhất trị giá 7 triệu đồng/giải; giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải; giải Ba trị giá 4 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Các tác phẩm đạt giải đều kèm theo Giấy chứng nhận của BTC.