Ngày 30/8/2023, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia ban hành thể lệ Liên hoan Phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023.

Theo đó, Liên hoan Phim toàn quốc về ATGT năm 2023 được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân, người tham gia giao thông về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao hiểu biết, ý thức của nhân dân, nhất là người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, hình thành thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Liên hoan phim cũng hướng tới mục tiêu đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT; mong muốn thu hút được đông đảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước tham gia.

Đối tượng dự thi Liên hoan phim gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp).

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung khai thác các nội dung như: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ngoài ra, các tác giả cũng có thể khai thác nội dung về thực trạng quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc quản lý đội ngũ lái xe; thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện;…

Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại là phóng sự và clip/phim ngắn.

Phim dự thi phải đảm bảo các điều kiện:

Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 05 người), cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có đơn đăng kí dự thi (có mẫu gửi kèm Thể lệ này, mẫu số 01 đối với cá nhân, nhóm tác giả; mẫu số 02 đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức). Tác phẩm phim Phóng sự tham gia Liên hoan phim phải được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

Phim phóng sự thời lượng không dài quá 08 phút; clip/phim ngắn “ống kính giao thông” có thời lượng không quá 03 phút. Phim phải sản xuất trong năm 2022, 2023 và chưa đạt giải bất kỳ cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ chức xem xét cộng thêm điểm khi xét giải. Tất cả các phim dự thi phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phổ biến MPEG4.

Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kỹ thuật (hình ảnh và âm thanh). Mỗi phim được lưu trong một đĩa DVD, USB hoặc ổ cứng riêng. Phim dự thi phải dán nhãn, ghi rõ các thông tin có liên quan (đơn vị dự thi, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày gửi, thông tin liên hệ khi cần). Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của phim dự thi. Ban Tổ chức được quyền sử dụng các phim dự thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Trong trường hợp Ban Tổ chức sử dụng phim dự thi có mục đích thương mại, phải có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Về cơ cấu giải thưởng: mỗi thể loại phim một giải nhất; hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích và năm giải khán giả bình chọn phim được yêu thích. Đối với thể loại phim Phóng sự, giải thưởng gồm: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền thưởng (giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng và giải khuyến khích 5 triệu đồng). Đối với thể loại “Ông kính giao thông”, giải thưởng gồm: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền thưởng (giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 8 triệu đồng và giải khuyến khích 3 triệu đồng).

Ngoài ra, giải trao cho 05 tác phẩm được yêu thích nhất, bình chọn trực tiếp bởi khán giả trên Fanpage của Liên hoan phim gồm: giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng.

Phim dự thi gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 05/11/2023 bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (những nơi ở xa) gửi theo địa chỉ: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lô D20 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; ĐT: 0903484843; Email: lienhoanphimatgtvn@gmail.com.

Thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham dự và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong. gov.vn và http://www.csgt.vn./