“Có thành phố nào như thành phố này không?”

“Có thành phố nào như thành phố này không?”

Năm 1966, nhà thơ Thạch Quỳ đã mở đầu một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông “Gạch vụn thành Vinh” bằng một câu hỏi như vậy. Nhà thơ, cũng như bao nhiêu người con của Vinh, bao nhiêu người con đất Nghệ đã mang trong trái tim mình tình yêu và niềm kiêu hãnh như vậy về thành phố quê hương…

Nội dung: Phạm Thùy Vinh

Thể hiện: Vân Trình