Sáng 28/11, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đã tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành mở rộng, quý IV, năm 2023  đánh giá hoạt động trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.

Ông Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội; ông Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; bà Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam; các Ủy viên Ban Chấp hành; các Chi hội trưởng và Trưởng ban chuyên môn.

Tại cuộc họp, PGS.TS Đinh Trí Dũng đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của báo cáo nhằm hoàn thiện để trình Hội nghị tổng kết năm 2023 của Hội.

Ông Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội, trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2023.

Các đại biểu được nghe báo cáo về việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XI, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An (nhiệm kỳ 2023 – 2028); triển khai các bước tiến hành đại hội và thông qua Đề án Nhân sự Đại hội. Thường trực Hội đã báo cáo Ban Chấp hành Hội về đầu tư tác phẩm chất lượng cao, đầu tư xuất bản tác phẩm của các hội viên, có 48 tác phẩm được xét hỗ trợ đầu tư, trong đó có 21 tác phẩm được đầu tư tác phẩm chất lượng cao, 27 tác phẩm được xét hỗ trợ xuất bản; báo cáo về việc gửi tác phẩm tham gia giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2023.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành cũng đã bỏ phiếu kín xét kết nạp hội viên mới theo danh sách các ban chuyên môn đề xuất. Kết quả, có 10 người đủ điều kiện được xét kết nạp trong năm 2023.

Ông Lê Quang Dũng – Trưởng ban Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu, báo cáo kết quả bỏ phiếu kết nạp hội viên mới.

Ban Chấp hành đã thông qua danh sách thi đua khen thưởng năm 2023. Theo đó có 12 tập thể và 37 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Hội. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề trong thời gian tới như tổ chức đêm Thơ Nguyên Tiêu, lễ mừng thọ đầu năm, hội nghị cộng tác viên Tạp chí Sông Lam…

Hữu Vinh