Chiều 28/2/2024, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đã tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Nhà thơ Hồ Mậu Thanh phát biểu.

Dự họp có PGS.TS  Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà thơ – nhà báo Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam; các Ủy viên Ban Chấp hành; các Trưởng ban chuyên môn và các Chi hội trưởng. Nhà thơ Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp.

PGS.TS Đinh Trí Dũng tổng hợp các ý kiến đóng góp.

Cuộc họp nhằm thông qua Ban Chấp hành các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XI gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 -2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 -2023; Đề án nhân sự Đại hội; Đề án Sửa đổi Điều lệ Hội.

Thạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Anh – Trưởng Ban Lý luận Phê bình phát biểu.

Sau khi gửi văn bản đến các ủy viên Ban Chấp hành, các trưởng ban, các chi hội trưởng, Ban Thường vụ Hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện nói trên. PGS, TS Đinh Trí Dũng đã tổng hợp những nội dung góp ý của các ủy viên Ban Chấp hành, các trưởng ban, các chi hội trưởng. Có nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực góp ý cho nội dung và hình thức các văn kiện.

Nhà thơ Phạm Anh Hùng – Chi hội trưởng Chi hội VHNT Cửa Lò phát biểu.

Nhà thơ Hồ Mậu Thanh đã giải trình một số vấn đề thuộc các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XI. Ông cũng cảm ơn những ý kiến quý báu của các ủy viên Ban Chấp hành, các trưởng ban, các chi hội trưởng; hứa sẽ tiếp thu những ý kiến thiết thực để tiếp tục chỉnh sửa các văn kiện trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Hội xin ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XI, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Các ủy viên Ban Chấp hành, các trưởng ban, các chi hội trưởng tiếp tục góp ý để tổ chức tốt Đại hội XI, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024.

Hữu Vinh