Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân” và Quyết định số 104/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/10/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân” ban hành thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau:

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

 1.1.Tên gọi: Cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”.

1.2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh (Thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Ban Tuyên truyền, vận động và Tổ Thư ký không được tham gia cuộc thi)

  1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

2.1. Chủ đề: “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”

2.2. Nội dung

– Bài dự thi là các tác phẩm được phản ánh trung thực, sinh động, truyền cảm, có sức lan tỏa lớn về vị trí, vai trò của Mặt trận; đề cao, tôn vinh những tấm gương điển hình của đội ngũ cán bộ, những người hoạt động không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp; những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

– Phản ánh về những thay đổi, phát triển của Mặt trận, quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; những tấm gương về sự hy sinh, cống hiến, tận tâm, tận tụy, hết mình vì nhân dân, vì cộng đồng, vì những đối tượng yếu thế với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, là những công trình cụ thể để lại dấu ấn cho hoạt động của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua;

– Phản ánh kết quả nổi bật, những tấm gương điển hình trong công tác dân tộc, tôn giáo; trong góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động ban thanh tra Nhân dân; trong đối thoại, hòa giải…

– Phản ảnh những cảm xúc, những băn khoăn, trăn trở trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận các cấp, mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và gửi gắm những kỳ vọng đối với các hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

2.3. Hình thức

Thể loại văn học: văn, thơ. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đánh máy trên giấy A4, sử dụng mã chữ Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; cách dòng đơn, đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử của Ban Tổ chức cuộc thi.

  1. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM

3.1. Về tác giả: Là công dân Việt Nam sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh (Thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Ban Tuyên truyền, vận động và tổ thư ký không được tham gia cuộc thi)

3.2. Về tác phẩm  

+ Văn: Thể loại bút ký, tản văn, và truyện ngắn. Mỗi tác giả tham gia tối đa 3 tác phẩm.

+ Thơ: Mỗi tác giả có thể tham gia tối đa 3 tác phẩm. Không nhận trường ca, thơ trào phúng, thơ châm biếm, thơ dịch hoặc phóng tác.

* Mỗi tác giả có thể tham gia dự thi ở cả hai thể loại và chỉ dùng một bút danh.

  1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen kèm theo phần thưởng.

Cơ cấu giải thưởng và phần thưởng như sau:
– 01 Giải đặc biệt: 10 triệu đồng;
– 01 Giải nhất: 7 triệu đồng;
– 02 giải nhì: 5 triệu đồng/giải
– 03 giải Ba: 3 triệu đồng/giải;
– 10 giải Khuyến khích và các giải phụ: 1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, theo Quy chế thi đua khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tặng Bằng khen chuyên đề cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trong cộng đồng: các địa phương, tổ chức thành viên có các tác giả dự thi đông nhất và các tác phẩm dự thi nhiều nhất, các giải phụ, giải tương tác…

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

5.1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm: Phiếu dự thi “Cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề Mặt trận Nghệ An trong lòng dân” (có Mẫu phiếu dự thi kèm theo).

5.2. Thời gian và địa điểm

 Thời gian tổ chức thi: Kể từ ngày phát động Cuộc thi 19/10/2023 đến ngày tổng kết và trao giải, dự kiến trước 30/4/2024

– Phát động cuộc thi: Ngày 19/10/2023, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 02, Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, Nghệ An.

– Tổng kết và trao giải: Dự kiến, trước ngày 30/4/2024.

Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm: bắt đầu từ ngày phát động cuộc thi 19/10/2023 đến hết ngày 19/02/2024, cụ thể như sau:

Đối với tác giả trong tỉnh, tác phẩm dự thi nộp về 01 trong 02 địa chỉ (a hoặc b):

a) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị: là đầu mối nhận các tác phẩm của các tác giả tại địa phương (bản cứng và file mềm): Muộn nhất, trước ngày 16/02/2024 (thứ Tư).

b) Các Tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh: là đầu mối nhận các tác phẩm của các tác giả là hội viên, đoàn viên của tổ chức mình (bản cứng và file mềm): muộn nhất, trước ngày 16/02/2024 (thứ Tư).

c) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Nhận các tác phẩm dự thi của các tác giả ngoài tỉnh và các tác phẩm dự thi do Ban Thường trực MTTQ các huyện, thành, thị và các Tổ chức thành viên gửi (bản cứng và file mềm): Muộn nhất, trước ngày 19/02/2024, cụ thể:

– Đối với bản cứng, gửi về Địa chỉ: Số 2, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

+ Nếu gửi qua đường bưu điện, thì thời gian nộp tính theo dấu bưu điện (Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong việc bị thất lạc tác phẩm khi qua đường bưu điện), ngoài bì thư phải ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”

+ Nếu nộp trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ có Giấy xác nhận

– Đối với bản mềm: Thời gian sẽ tính theo thời gian trên địa chỉ Email

+ Tác phẩm văn, gửi theo địa chỉ: MTNA_TacphamVan@gmail.com hoặc qua zalo bà Nguyễn Thị Song Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo, đt 0986.055.258.

+ Tác phẩm thơ, gửi theo địa chỉ: MTNA_TacphamTho@gmail.com hoặc qua zalo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, đt 0838.180.999.

5.3. Thời gian Ban Giám khảo chấm và xét giải: Dự kiến hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

6. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CHẤM GIẢI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

6.1. Cách thức tính điểm

6.1.1. Chấm tác phẩm dự thi của Ban giám khảo: Chấm điểm cho từng tác phẩm (bằng chữ và bằng số) theo thang điểm 10 chi tiết đến 0,25 mỗi tác phẩm vào phiếu và ký tên vào phiếu. Phiếu chấm điểm của các thành viên Ban giám khảo có giá trị ngang nhau. Nếu phiếu điểm nào cao hơn hoặc thấp hơn điểm trung bình từ 2 điểm trở lên thì phiếu đó bị loại (không được tính để cộng vào chia điểm). Điểm trung bình của Ban giám khảo được lấy đến 02 chữ số sau dấu phẩy.

Tác phẩm đạt điểm trung bình hợp lệ tối thiểu 6,5 điểm.

Giải A: từ 9,0 điểm đến 10 điểm

Giải B: từ 8,0 điểm đến 8,9 điểm

Giải C: từ 7,0 điểm đến 7,9 điểm

Giải Khuyến khích: từ 6,5 điểm đến 6,9 điểm.

6.1.2. Cách tính điểm tương tác trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An

– Điểm tương tác được tính từ lượt like, lượt comment và lượt share.

Bước1: Like Fanpage “Mặt trận Nghệ An” https://www.facebook.com/ubmttqnghean.

Bước 2: Cách tính điểm cụ thể quy đổi: like= 01 điểm; 01 lượt Comment = 02 điểm; 01 lượt Share = 03 điểm.

6.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

Ban Giám khảo có trách nhiệm giải trình, thẩm định các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong quá trình diễn ra Cuộc thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp sẽ báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.

MẪU PHIẾU DỰ THI

PHIẾU DỰ THI 

“Cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”

Tên tác phẩm dự thi văn (thơ):………………………………………………………..
Tác giả: ………………………………………………………………………………………………….
Bút danh (nếu có):……………………………………………………………………………
Năm sinh:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………………………………………..
                                                      Ngày……..tháng……..năm ……

Người dự thi

                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

Trân trọng!