Đón đọc Tạp chí Sông Lam số 37 (9-2023)

Tạp chí Sông Lam số 37, tháng 9 năm 2023, trở lại với bạn đọc với nhiều nội dung hấp dẫn. Tháng 9 năm nay là tháng có nhiều biến động và nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong đời sống xã hội.  Tất cả được gói ghém trong 100 trang tạp chí, cùng rất nhiều trăn trở của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các cộng tác viên.