26.6 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Công an Nghê An phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác âm nhạc, văn học, ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật đề tài về Cảnh sát cơ động

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCA-X03 ngày 25/7/2023 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động – Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, Công an tỉnh Nghệ An đã phát động hưởng ứng và triển khai trong lực lượng Công an và Nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động – Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” là hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động.

2. Thông qua Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học nhằm tuyên truyền những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ca ngợi sự hy sinh, những giây phút sinh tử của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động giữa thời bình; biểu dương gương điển hình trong lực lượng Cảnh sát cơ động… qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng “Bản lĩnh – Nhân văn – Vì nhân dân phục vụ” vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

3. Tổ chức Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức tuyên truyền rộng khắp, thu hút đông đảo những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật và cán bộ, chiến sĩ trong Công an Nghệ An hưởng ứng tham gia.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Nội dung chủ đề

– Ca ngợi bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định đây là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
– Lấy ngôn ngữ nghệ thuật để khắc họa những tấm gương dũng cảm hy – sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động qua các thời kỳ; hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động là khắc tinh của các loại tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.
– Ca ngợi tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, hiệp đồng giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

2. Loại hình sáng tác: Ca khúc, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, ảnh ghệ thuật.

3. Đối tượng tham gia

– Mọi công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều có thể tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học về nội dung chủ đề trên với số lượng tác phẩm không hạn chế.
– Mời các nhạc sĩ, nhà viết văn chuyên nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân tham gia Trại sáng tác. Khuyến khích, động viên các tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

III. Thể lệ cuộc thi

  1. Cuộc thi viết

Tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định của Cuộc thi.

+ Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc Cuộc thi.
+ Sử dụng ngôn từ trong sáng, phù họp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.
+ Bài viết có thể đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4 (không nhận tác phẩm in thành sách hoặc ấn phẩm)
+ Tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại cá nhân. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên và bút danh.
+ Người dự thi phải đồng ý với tất cả các nội dung đã quy định trong Thể lệ Cuộc thi.
+ Tác giả cam kết về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm được trao giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường họp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, tính từ ngày công bố kết quả.
+ Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.
+ Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng bài dự thi cho các hoạt động tuyên truyền; tác giả không được khiếu nại về bản quyền.

2. Cuộc thi ảnh nghệ thuật

– Tác phẩm dự thi thể hiện đúng chủ đề, nội dung của Cuộc thi; sáng tác bằng phương pháp hiện thực truyền thống; không dùng kỹ xảo, không dàn dựng, không cắt ghép; có thể điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc. Khi cần Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file ảnh gốc để đối chiếu. Những tác phẩm đã tham gia các cuộc thi trước đây sẽ được coi là không hợp lệ.
– Ảnh tham gia Cuộc thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam, không chứa những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền những hình ảnh bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thông tin chưa được kiểm duyệt, kiểm chứng, hình ảnh thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định của Cuộc thi mà không cần thông báo đến tác giả.
– Tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả.
– Trong trường hợp 1 nhóm (nhiều hơn 1 người) hợp tác cùng sáng tạo ra tác phẩm dự thi thì phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được thực hiện bởi 1 nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho trưởng nhóm hoặc 1 người đại diện trong nhóm.
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình tác giả gửi tác phẩm về Ban Tổ chức dự thi.
– Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
– Ảnh dự thi là ảnh đơn, ảnh bộ, dưới dạng kỹ thuật số.
– Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động (không sử dụng máy ảnh phim).
– Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng .jpg; kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải từ 300 dpi trở lên.

– Kích thước ảnh:

+ Ảnh đơn: 30cm x 45 cm.
+ Ảnh bộ: gửi maket ảnh (bắt buộc); đánh số thứ tự ảnh, kích thước 40cm x 55cm.

– Mỗi cá nhân gửi không quá: 10 ảnh đơn, 03 ảnh bộ tham dự Cuộc thi.
– Ảnh tham dự Cuộc thi bắt buộc phải có các thông tin kèm theo: Bản đăng ký dự thi gồm: họ tên cá nhân tác giả hoặc tên nhóm tác giả, dân tộc, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, địa chỉ đơn vị đang công tác hoặc học tập, số điện thoại liên hệ; Tên tác phẩm, địa điểm và thời gian thực hiện tác phẩm, nội dung ý nghĩa tác phẩm.

3. Trại sáng tác mỹ thuật

3.1. Đối với họa sĩ (tác giả)

– Họa sĩ viết bản đăng ký tham gia Trại sáng tác (dán ảnh 4 X 6) và tham gia đủ thời gian thâm nhập thực tế. Đối với các họa sĩ không có thời gian tham gia Trại sáng tác có thể gửi tác phẩm về Ban Tổ chức đảm bảo đúng nội dung, chủ đề quy định;
– Hoàn thành tác phẩm theo thời gian quy định của Ban Tổ chức (50 ngày, kể từ ngày kết thúc Trại sáng tác);
– Mỗi họa sĩ hoàn thành 2 tác phẩm theo chủ đề của Ban Tổ chức đề ra, có chất lượng tốt để tham gia trưng bày triển lãm.

3.2. Đối với tác phẩm

– Tác phẩm phải thể hiện nổi bật, sống động về nội dung và nghệ thuật theo yêu cầu của đề tài và chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào;
Tác phẩm thuộc thể loại hội họa, thể hiện chất liệu sơn dầu trên vải hoặc sơn mài:
+ Kích thước tranh sơn dầu: 1m X 1,4m; 80cm X 80cm (Không kể khung);
+ Kích thước tranh sơn mài: 60 cm X 90 cm (Không kể khung);
Tác phẩm đã hoàn thành gửi về Ban Tổ chức không được đóng khung.

* Bộ Công an được quyền sở hữu đối với các tác phẩm tham gia Trại sáng tác, được quyền in hoặc tái hiện các tác phẩm tham gia Trại sáng tác trong các ấn phẩm để phát hành phổ biến, tuyên truyền.

4. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi

Thời gian dự thi tính từ ngày Kế hoạch được ban hành
Thời gian nhận bài dự thi: trước ngày 20/10/2023

Nơi nhận bài dự thi: Công an tỉnh Nghệ An (Phòng PX03) địa chỉ: số 7 đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An hoặc qua địa chỉ gmail: nshoangdang@gmail.com

5. Cơ cấu giải thưởng cấp Bộ Công an

5.1. Cuộc thi viết

– 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 15.000.000₫ và Bằng khen của Bộ Công an.
– 10 giải A: 10.000.000 giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.
– 15 giải B: 7.000.000đ/giải và Bằng khen của Bộ Công an.
– 20 giải C: 5.000.000đ/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.
– 30 giải khuyến khích: 3.000.000/giải và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.
Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt giải đặc biệt và giải A; Ban tổ chức khen thưởng cho các cá nhân đạt giải B, C, khuyến khích, giải chuyên đề hình thức phù hợp (giấy khen Cục X03, BTC Cuộc thi).
Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích trong công tác tổ chức: 05 đơn vị.
Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức: 10 đồng chí.

5.2. Cuộc thi ảnh nghệ thuật

* Giải thuởng ảnh đơn:

– 01 Giải đặc biệt: 10.000.000đ và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.
10 giải A: 8.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.
– 15 giải B: 5.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.
– 20 giải C: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.
– 30 Giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

* Giải thưởng ảnh bộ

– 01 Giải đặc biệt xuất sắc: 15.000.000đ và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.
– 10 giải A: 10.000.000đ/giải và kèm theo Bằng khen của Bộ Công an.
– 15 giải B: 7.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.
– 20 giải C: 5.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.
– 30 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải và kèm theo Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

5.3. Trại sáng tác mỹ thuật

– 01 giải đặc biệt: 30.000.0000đ và Bằng khen của Bộ Công an;
– 02 giải A (20.000. 000đ/giải) và Bằng khen của Bộ Công an;
– 05 giải B (15.000.000đ/giải) và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an;
– 10 giải C (10.000.000đ /giải) và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an;
– 15 giải khuyến khích (5.000.000đ/giải) và Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an.

5.4. Khen thưởng công tác tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật và Trại sáng tác mỹ thuật:

– Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể: 10 đơn vị.
– Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân: 10 cá nhân.

6. Giải thưởng của Giám đốc Công an tỉnh

– Về tập thể: Tặng Giấy khen cho 05 tập thể có số lượng bài dự thi nhiều và có nhiều bài dự thi được lựa chọn dự thi cấp Bộ.
– Về cá nhân: Trao các giải và tặng Giấy khen cho 20 đồng chí có bài dự thi chất lượng tốt nhất được lựa chọn dự thi cấp Bộ, Cụ thể:
+01 giải nhất: 3.000.000 đồng/giải;
+03 giải nhì: 2.000.000 đồng/ giải;
+ 06 giải ba: 1.000.000 đồng/ giải;
+ 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/ giải.

7. Bộ Công an tổ chức tổng kết, khen thưởng, trao giải cho các tập thể, cá nhân, các tác giả có tác phẩm đạt giải dự kiến vào tháng 2/2024.

Quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, liên hệ với Công an tỉnh (qua Phòng PX03, đ/c Thượng tá Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng phòng, sđt: 0949.929.789 hoặc đ/c Đại úy Nguyễn Hoàng Đăng, cán bộ, sđt: 0986.357.535 để được giải đáp.