Triển khai Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng vêu cầu phát trin bn vững đất nước’“, tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, phổ biến Thông báo Cuộc vận động từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự hưởng ứng tham gia của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An xin chân thành cảm ơn các cơ quan đơn vị, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ.

Xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Đạo.

Tuy nhiên, đến nay số lượng tác phẩm gửi tham gia chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Để có thêm nhiều tác phẩm đảm bảo chất lượng, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An – Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức thông báo tiếp tục gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cu phát trin bn vững đt nước” về các lĩnh vực âm nhạc, kịch bản sân khấu, văn học và nhiếp ảnh đến hết 30/9/2023.

– Đối với các tác giả đã nộp tác phẩm dự thi, nếu có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung tác phẩm thì được phép chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại tác phẩm chậm nhất đến hết ngày 30/9/2023.

– Nơi nhận tác phẩm: Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Địa chi: Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 023 83.563.531 – DÐ: 0974.453.898; 0985.284,2 19. Email: bichngocqlvh@gmail.com: thanhthuynvvh@gmail.com

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các hội chuyên ngành Trung ương; Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả để Cuộc vận động thành công tốt đẹp.

T.M BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRUỞNG BAN THƯỜNG TRỰC GIÁM ĐỐC SỞ VH&TT
Trần Thị Mỹ Hạnh