Thông báo của Ban Thường vụ Hội về việc hỗ trợ xuất bản, đầu tư tác phẩm chất lượng cao và kết nạp hội viên

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban Thường vụ Hội thông báo đến các trưởng ban chuyên môn, các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An một số nội dung sau:

Về việc hỗ trợ công bố, xuất bản tác phẩm

Tác phẩm được xuất bản từ 21/11/2021 đến 20/11/2022.

Hồ sơ gồm: Đơn xin hỗ trợ xuất bản kèm 3 bản tác phẩm; quyết định xuất bản; hợp đồng in/hợp đồng sản xuất băng/đĩa (nếu là băng/ đĩa âm nhạc, sân khấu), hóa đơn trả tiền in; đơn/đăng ký xin đầu tư hỗ trợ ghi đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm (Kinh phí trung ương, Hội xét hồ sơ trước, chi kinh phí hỗ trợ khi trung ương cấp về).

Về đầu tư tác phẩm chất lượng cao

Các tác phẩm xin đầu tư chất lượng cao phải có bản đăng ký đề cương sáng tác (theo mẫu), có xác nhận đề nghị đầu tư của trưởng ban chuyên môn, kèm theo bản thảo (ít nhất 150 trang với bản thảo tác phẩm in, bản vẽ gần hoàn thiện (tác phẩm mỹ thuật), tập bản thảo sách ảnh (tối thiểu 40 bức ảnh), băng/đĩa (âm nhạc, sân khấu), nạp về văn phòng Hội trước ngày 21/10/2022 (Kinh phí trung ương, Hội xét hồ sơ trước, chi kinh phí hỗ trợ khi trung ương cấp về).

Về kết nạp hội viên

Các đ/c trưởng ban chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ, sau đó chuyển cho phòng Hành chính – Tổ chức; chậm nhất đến hết ngày 25/10/2022.

Hồ sơ gồm: đơn xin vào Hội, sơ yếu lý lịch tự thuật (mẫu theo quy định – xem mẫu hồ sơ tại đây), 2 ảnh 2 x 3cm, bản kê khai quá trình, thành tích sáng tác, chứng nhận giải thưởng… (kèm photo minh chứng), ý kiến đề nghị của 2 hội viên cùng chuyên ngành, ý kiến của chi hội cơ sở (nơi có chi hội cơ sở).

Hồ sơ gửi về Trưởng ban chuyên môn hoặc Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An – số 6, Đào Tấn, TP. Vinh. Liên hệ số ĐT: 0973958272 (đ/c Phan Thị Thanh Bình).

Về việc gửi tác phẩm dự Giải thưởng văn học nghệ thuật của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022, Hội đã đăng thông báo trên Tạp chí Sông Lam điện tử (xem tại đâyhội viên các ban tìm hiểu và gửi hồ sơ đúng thời hạn.

Tác phẩm công bố từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022.

Hạn nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/10/2022.

Trân trọng kính báo!

Leave a Reply