Tết Đoan Ngọ ở cộng đồng người Thái xã Chi Khê

Vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, người Thái ở các bản Nam Sơn, Liên Đình, xã Chi Khê (Con Cuông – Nghệ An) có thông lệ tổ chức tết Đoan Ngọ. Cư dân nơi đây gọi là tết Mồng Năm. Đây là tập tục tồn tại đã nhiều thế hệ ở những dòng họ người Thái nhóm Tày Mường ở các xã Chi Khê và Yên Khê, huyện Con Cuông.