Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu cùng độc giả ấn phẩm tháng 4/2023: