Sâu lắng đêm thơ xứ Nghệ

Đêm Thơ Nguyên tiêu lần thứ 21 với chủ đề “Nhịp điệu mới” diễn ra vào tối 9/2/2023 (tức 19 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Hội LHVHNT Nghệ An đã khơi dậy, bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu thơ ca, tình yêu cuộc sống; lan tỏa những giá trị của thơ ca, đặc biệt là thơ ca Nghệ An; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.