28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Phát động Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.

“Festival Mỹ thuật trẻ” định kỳ tổ chức 2 năm/1 lần, nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố, phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng về đời sống đương đại, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Các tác phẩm gửi tham gia “Festival Mỹ thuật trẻ” là tác phẩm được sáng tác mới trong 2 năm (2022-2024) chưa gửi tham gia các sự kiện mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đối tượng tham gia là các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ, từ 18 đến 35 tuổi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Đề tài là sáng tác tự do, Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội đương đại, tác phẩm sáng tác về các nhân vật và sự kiện lịch sử của đất nước.

Ban tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Mỗi tác giả được gửi tham gia 3 tác phẩm/ bộ tác phẩm, là loại hình nghệ thuật sau: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Tác giả gửi ảnh về: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Phòng Mỹ thuật, Tầng 3, số 38 Cao Bá Quát, Hà Nội hoặc email: festivalmythuattre2024@gmail.com.

Thời hạn nộp tác phẩm đến hết tháng 8/2024 (tính theo dấu bưu điện).

VIDEO