Chiến dịch giữa mùa ban

Cứ vào cuối Xuân đến chớm Hè, Tây Bắc lại bạt ngàn ban trắng… Suốt cả cung đường từ Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, đâu đâu cũng bạt ngàn ban trắng… Hoa ban còn là hình ảnh đẹp, là ký ức thơ mộng nhất của những người lính trong chiến dịch Điện Biên “chấn động địa cầu”… Bảy mươi năm trước, ngày 13 tháng 3, cũng chính là vào mùa hoa ban nở, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên, mở màn chiến dịch…