Lưu luyến Lễ hội Làng Sen

Lễ hội Làng Sen năm 2024 đã kết thúc bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh” trong đêm bế mạc.

Trong suốt 9 ngày Lễ hội Làng Sen, từ 11 đến 19 tháng 5, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa diễn ra, tập trung tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Bên cạnh các nghi lễ trang trọng, thiêng liêng, là các hoạt động phong phú và đa dạng trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.