Kính mời bạn đọc đến cùng Sông Lam số 5 (tháng...

Bạn đọc thân mến! Tháng Năm, ấy là khi mùa Hạ đã hiển hiện với tất cả những nồng nàn mãnh liệt, “không thể giấu...

Đón đọc Sông Lam số 2 Bộ Mới

Thời gian lý tưởng tốt nhất để đọc Tạp chí, sách báo là vào dịp Tết, mừng Xuân. Vậy thì không nên bỏ qua...

Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An có tân Bí...

Sáng 27/11/2019, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Chi...

Quy chế kết nạp hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ...

  QUY CHẾ XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 228 / QĐ-BCH ngày 13 tháng  9 năm 2019 của BCH  Hội liên...

Ban Lãnh đạo Hội

  BAN LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP VHNT NGHỆ AN KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018- 2023)     Nhà thơ Hồ Mậu Thanh           ...

Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An qua các kỳ Đại hội

  BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHỆ AN( 1967-2019)   ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ NGHỆ AN LẦN THỨ I (Tức Đại hội...

Quy chế hỗ trợ sáng tác

  QUY CHẾ CHI TIÊU HỖ TRỢ Sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2016-2020 Của Hội LH. Văn học nghệ...

Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

      UBND TỈNH NGHỆ AN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT   Số:         /QĐ-BCH    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        ...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội

UBND TỈNH NGHỆ AN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT   Số:      /QĐ-BCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh...

Quy chế làm việc của Đảng đoàn

TỈNH ỦY NGHỆ AN ĐẢNG ĐOÀN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Số:    QĐ - ĐĐ.HLHVHNT        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     Nghệ An, ngày    tháng     năm 2019...

Quy chế làm việc của Ban Thường vụ; Thường trực Hội

UBND TỈNH NGHỆ AN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT   Số:      /QĐ-BCH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh...

Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ...

  ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHỆ AN Chương I            QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1....

Danh sách Hội viên đã qua đời (đến tháng 8/ 2019)

  DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÃ MẤT TỪ NGÀY THÀNH LẬP HỘI ĐẾN NĂM 2012   Số hội viên không có tư liệu lưu lại năm mất   ...