Đón đọc Tạp chí Sông Lam số 43

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc Tạp chí Sông Lam số 43 xuất bản vào tháng 5-2024. Đây là khoảng thời gian với nhiều sự kiện sôi động của đất nước, của tỉnh nhà và của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Nghệ An.