Đoàn công tác của Tỉnh ủy khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hội LH Văn học Nghệ thuật Nghệ An

Chiều ngày 07/10/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An, gồm các thành viên thuộc Ban dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban dân tộc tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Nghệ An về công tác tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình số 16-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

PGS Đinh Trí Dũng – Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, đã trình bày báo cáo:

Tại thời điểm triển khai Nghị quyết (tháng 5/2003), Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An có số hội viên khá đông, nhiều hội viên có năng lực sáng tạo, được đánh giá là hội mạnh trong cả nước. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn trong công tác cán bộ: đội ngũ nhân lực của Hội và tạp chí Sông Lam chưa ổn định, BTV Hội chỉ có 3 người, mới cử được 1 ủy viên BTV phụ trách tạp chí, tinh thần đoàn kết trong Hội chưa cao; tạp chí đang phát hành 2 tháng/số, khổ nhỏ.

Đồng chí Đinh Trí Dũng – Phó Bí thư Đảng đoàn Hội báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW và Chương trình số 16-CTr/TU.

Sau Đại hội X (nhiệm kỳ 2018-2023), được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là việc xây dựng tổ chức Hội, củng cố khối đoàn kết vì sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao đổi với lãnh đạo Hội VHNT Nghệ An.

Sau Đại hội X (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đã kiện toàn Ban Thường vụ, ban Thường trực Hội, Ban Biên tập Tạp chí Sông Lam; cử các trưởng ban chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ… Ban Chấp hành mới đoàn kết, cộng sự, tập hợp rộng rãi các hội viên, tạo môi trường lành mạnh, cởi mở, minh bạch để khơi gợi sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ. Đồng thời, xây dựng và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm xây dựng Hội LH Văn học Nghệ thuật ngày càng phát triển.

Hiện nay, số lượng hội viên đã được tăng lên với 351 hội viên với 7 ban chuyên ngành, 09 chi hội cơ sở, 01 cơ quan báo chí là Tạp chí Sông Lam. Cơ quan Văn phòng Hội có 14 biên chế, 02 cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác làm lãnh đạo Hội. Tạp chí Sông Lam bản in giấy đã  được đổi khổ lớn hơn, tăng trang, tăng kỳ phát hành 1 tháng/kỳ; xây dựng và đưa vào hoạt động tạp chí điện tử tapchisonglam.vn.

Sau khi nghị quyết được ban hành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, lồng ghép trong chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị, trong đó tập trung cho việc hoàn chỉnh các văn bản quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công công việc rõ ràng gắn với trách nhiệm, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết trong toàn Hội.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh – Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, giải đáp một số ý kiến với đoàn kiểm tra.

Ban Thường vụ Hội luôn quan tâm, theo dõi, nắm bắt tư tưởng của hội viên qua các kênh thông tin đại chúng.

Để xây dựng được khối đoàn kết, Hội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đặc biệt xây dựng khối đoàn kết trong Hội, trước hết là trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.

Bên cạnh đó Hội gắn việc xây dựng khối đoàn kết trong Hội với việc sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với trách nhiệm trong cơ quan văn phòng Hội.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Trí Dũng cũng nhấn mạnh, Hội cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, hợp tác trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội, nội bộ cơ quan Hội, từ đó lan tỏa đến toàn thể hội viên; phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn tham gia vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành những người đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với tổ chức Hội và phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn và các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng khối đoàn kết của Hội. Đồng chí Hoàng Đình Tuấn thay mặt Đoàn nhấn mạnh: Lãnh đạo Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đã thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm trong việc xây dựng mối đoàn kết trong giới văn nghệ sĩ; Chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội rất bài bản, nghiêm túc; Hội đã xây dựng được chương trình, cụ thể hóa nội dung nghị quyết liên quan đến hoạt động của Hội. Sau Đại hội X Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, Hội đã thực sự xây dựng được khối đoàn kết và nâng cao sức mạnh tập thể, cá nhân. Các tác phẩm của hội viên có giá trị tư tưởng cao và được lan tỏa rộng rãi, Tạp chí Sông Lam có những bước chuyển mạnh mẽ, được đông đảo Nhân dân đón nhận và là một trong những ấn phẩm về văn học nghệ thuật có uy tín trong cả nước. Hội đã góp phần trong công tác phản biện xã hội, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn ghi nhận những ý kiến của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An để xây dựng báo cáo 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình số 16-CTr/TU ngày 01/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh được đầy đủ và sát với thực tế hơn.

Hữu Vinh

Leave a Reply