Tranh: Hùng Thành

Làm sao để chống lại mèo
Bảo tồn giống nòi chuột?

Ấy là nội dung cuộc họp
Vào một sáng đẹp trời đầu xuân!

Chuột nhắt đứng bằng hai chân
Giọng quả quyết: úi dào, dễ ợt
Mèo là thứ nhọn nanh, sắc vuốt
Ẩn hiện như ma, võ nghệ cao cường
Cứ đeo vào cổ hắn cái chuông!

Họ hàng chuột dậy reo vui mừng
– Phải đeo chuông vào cổ hắn!
– Cứ đeo chuông vào cổ hắn!
– Đeo ngay chuông vào cổ hắn!

Chuột cống đập đuôi…
– Yên lặng, yên lặng
Đeo chuông cổ mèo là phát kiến hay
Nhưng cũng xin hỏi thẳng điều này
Ai, trong chúng ta sẽ làm việc ấy?

Chẳng thấy mống chuột nào động đậy
Thảy đều im như thóc trong bồ.

Bạn thân mến ơi, đến tận bây giờ
Chưa thấy mèo nào đeo chuông ở cổ.

Hữu Bằng Sơn

(Bài đăng tạp chí Sông Lam bản in số 30, tháng 1+2/2023)