28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Chúng tôi vẽ về chúng tôi

 “Chúng tôi vẽ về chúng tôi”, ấy là những tác phẩm thật đặc biệt để giới thiệu đến bạn đọc Tạp chí Sông Lam không chỉ những hình ảnh đơn thuần về các văn nghệ sỹ Nghệ An, mà còn chính là tình cảm mà bạn bè văn nghệ dành cho nhau. Mỗi nét vẽ, ngoài tài năng của người hoạ sỹ còn chất chứa những thấu hiểu, yêu thương, trân trọng…

Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhà thơ Hồ Mậu Thanh (Sơn dầu). Tranh: Tạ Tâm
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhà văn Hồ Ngọc Quang (sơn dầu),. Tranh: Trọng Hiệp
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhà thơ Phạm Bá Thái Tâm. Tranh: Tạ Tâm
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhà lý luận phê bình Lê Lân. Tranh: Tạ Tâm
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhà lý luận phê bình Lê Văn Tùng. Tranh: Tạ Tâm
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung họa sỹ Trọng Hiệp. Tranh: Hồ Thiết Trinh
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung họa sỹ Thái Văn An (màu nước). Tranh: Hồ Huy Hùng
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung hoạ sỹ Tạ Tâm. Tranh: Hồ Thiết Trinh
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Ký họa họa sỹ Ngọc Dương. Tranh: Hồ Thiết Trinh
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung họa sỹ Hữu Dị. Tranh: Tạ Tâm
Chúng tôi vẽ về chúng tôi
Chân dung nhạc sỹ Lê Hàm. Tranh: Tạ Tâm

VIDEO