26.1 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Chứng tích Cổng phủ Tương Dương

Ở cuối dòng, nơi sông Nậm Nơn gặp Nậm Mộ và hợp thành sông Lam, là bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An. Nơi đây  có Cổng phủ Tương Dương – là một trong số ít chứng tích còn sót lại về lịch sử Phủ Tương Dương, tên gọi tồn tại hơn 120 năm, bao gồm một vùng rộng lớn khu vực phía Tây Nam tỉnh Nghệ An ngày nay.