Hát về Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An

Trân trọng giới thiệu nhạc phẩm “Hát về Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An”. Thơ: Lương Khắc Thanh. Nhạc: Vũ Quốc Nam. Hòa âm: Hùng Sâm Biên đạo: NSUT Đức Nghĩa. Biểu diễn: Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An.